Plan lekcji
Oddziały
1aL 2abL 2cdL 3acL 3bL 1adT 1bT 1cT 2aeT 2bT 2cT 2dT 3aT 3bT 3cT 4abT 3aG
Nauczyciele
A.Bartosik (Br) J.Bazyl (JB) J.Belina - Faryj (JF)
K.Botul (KB) I.Broczkowska (IB) B.Brych (BB)
K.Dębski (KD) D.Gaj (DG) I.Galej (IG)
I.Galińska (GA) W.Gaworek (WG) M.Gródecki (MG)
A.Grzelecka (AG) A.Humel (AH) A.Iwańczyk - Marga (AI)
E.Jastrzębska (EJ) E.Jesiotr (JE) M.Kaczmarek (KZ)
K.Kałan (KK) A.Kaźmierak (AK) A.Klepaczko (KL)
M.Kosonóg (KO) T.Kowara (TK) T.Kowara (KT)
M.Kurek (Kr) M.Kurzawa (MK) D.Kwaśniewski (DK)
B.Lewandowska (BL) K.Ludwicka (LU) P.Łowicka (PŁ)
M.Michalska (MM) B.Miller-Urbaniak (BM) M.Nawrocka (MN)
M.Pawlaczyk (MP) U.Piasecka (UP) A.Popiński (AP)
K.Pruszkowska (KP) M.Pytel (PY) L.Radzikowska (LR)
D.Sadowski (DS) A.Sęk (SA) A.Siwińska (AS)
P.Staniak (SP) M.Staniszewska-Karwat (MS) T.Staroń (TS)
I.Strąk-Zarzycka (IS) J.Strojek (JS) M.Szymański (SM)
A.Świech (AŚ) M.Tryzno (MT) k.vacat (kv)
d.vacat (vd) Ż.vacat (ŻV) K.Wcześniak (KW)
M.Wieprzkowicz (MW) K.Wiewiórska - Heichman (WK) D.Wolanowska (DW)
J.Wypchło (JW) E.Wysocka (EW)
Sale
1 1A 2
3 4 5
6 7 8
8A 9 10
10A 11 12
13 SG1 SG2
SG7 cz