Organizacja egzaminu zawodowego czerwiec 2022

Lista zdających egzamin pisemny

 

PP 2017 – Kwalifikacje dwuliterowe

PP 2019 – Kwalifikacje trzyliterowe

Lista zdających egzamin praktyczny

 

PP 2017 – Kwalifikacje dwuliterowe

PP 2019 – Kwalifikacje trzyliterowe

Wykaz pomocy PP2017 – kwalifikacje dwuliterowe

Częśc pisemna

Częśc praktyczna

Wykaz pomocy PP2019 – kwalifikacje trzyliterowe

Częśc pisemna

Częśc praktyczna

Legenda

TS - Technik spedytor

Kwalifikacje:

AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

TGiPC - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Kwalifikacje:

AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

PGF.04  Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

TTK - Technik transportu kolejowego

Kwalifikacje:

AU.46 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

AU.47 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

TKO.07 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

TASRK - Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Kwalifikacje:

EE.23 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

TTŻ - Technik technologii żywności

Kwalifikacje:

TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Skip to content