Egzamin zawodowy 2018/2019

Informacje dotyczące obu sesji: zimowej i letniej

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Sesja zimowa

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w sesji pisemnej

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w sesji praktycznej

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji zimowej 2019

Sesja letnia

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji letniej 2019

Ważne daty i informacje

9.09.2018 r.
Zebranie deklaracji przystąpienia do egzaminu w sesji zimowej
18.02.2019 r.
Zebranie deklaracji przystąpienia do egzaminu w sesji letniej
22.03.2019 r. Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i wydanie świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
do 29.03.2019 r. Ostateczny termin złożenia deklaracji na sesję letnią przez uczniów, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej
   

REKRUTACJA 2019/2020