OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Liceum

Przedmioty rozszerzone

Język polski
Wiedza o społeczeństwie
Historia

Język polski
Wiedza o społeczeństwie
Historia

Język polski
Biologia
Język angielski

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

Język polski
Matematyka
Historia
Wiedza o społeczeństwie

Język polski
Matematyka
Historia
Wiedza o społeczeństwie

Język polski
Matematyka
Język angielski
Biologia

Języki obce

Język angielski
oraz jeden do wyboru
• język niemiecki
• język rosyjski

Język angielski
oraz jeden do wyboru
• język niemiecki
• język rosyjski

Język angielski
oraz jeden do wyboru
• język niemiecki
• język rosyjski

Technikum

Przedmioty rozszerzone

Geografia
Fizyka

Geografia
Język angielski

Matematyka
Język angielski

Język angielski
Geografia

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

Język polski
Matematyka
Geografia
Fizyka

Język polski
Matematyka
Geografia
Język angielski

Język polski
Matematyka
Chemia
Język angielski

Język polski
Matematyka
Geografia
Język angielski

Języki obce

Język angielski
oraz jeden do wyboru
• język niemiecki
• język rosyjski

Język angielski
oraz jeden do wyboru
• język niemiecki
• język rosyjski

Język angielski
oraz jeden do wyboru
• język niemiecki
• język rosyjski

Język angielski
oraz jeden do wyboru
• język niemiecki
• język rosyjski

Masz pytanie? Napisz

RODO (Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych obowiązujące od 25 maja 2018 r.)

15 + 2 =

To dzieje się u Nas

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content