Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

LICEUM

Klasa wojskowa

Klasa kosmetyczna

Klasa policyjna

Klasa dietetyczna

TECHNIKUM

Technik spedytor

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik cyfrowych procesów graficznych

Technik technologii żywności

Technik transportu kolejowego

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

REKRUTACJA 2019/2020