Organizacja egzaminu zawodowego czerwiec 2023

Informator o egzaminie zawodowym

Panel zgłoszeniowy dla ucznia

Dane osobowe ucznia, adres do korespondencji oraz wybór kwalifikacji

RODO

7 + 13 =

TS - Technik spedytor

Kwalifikacje:

AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

TGiPC - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Kwalifikacje:

AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

PGF.04  Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

TTK - Technik transportu kolejowego

Kwalifikacje:

AU.46 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

AU.47 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

TKO.07 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

TKO.08 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

TASRK - Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Kwalifikacje:

EE.23 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

TKO.02 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

TL - Technik Logistyk

Kwalifikacje:

SPL.01 Obsługa magazynów

SPL.04 Organizacja transportu

Skip to content