Klasa wojskowa

Uczniowie tej klasy oprócz wiedzy w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, zdobywają również wiedzę na temat bezpieczeństwa narodowego, systemu obronnego i sił zbrojnych RP, organizacji polityczno-militarnych gwarantujących bezpieczeństwo państwa polskiego. W ramach zajęć teoretycznych i praktycznych uczą się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, terenoznawstwa i orientacji na mapie i w terenie. Uczniowie uczestniczą w zajęciach ze strzelectwa sportowego oraz samoobrony, poznają techniki walki wręcz i inne techniki ogólnowojskowe, uczą się taktyki wojskowej i musztry.

Uzasadnienie wprowadzenia innowacji pedagogicznej.

W BUDOWIE

Wniosek nasuwa się jeden – taka szkoła jest potrzebna.

Przedmioty rozszerzone
  • Geografia
  • Wiedza o społeczeństwie
  • Chemia
Języki obce
  • Język angielski
  • Język niemiecki
  • Język rosyjski

Taka szkoła jest potrzebna!

Dlaczego wybrać taką klasę?

Uczeń klasy wojskowej zostaje przygotowany do zdania egzaminu maturalnego oraz kontynuowania kształcenia w szkołach policealnych i wyższych. Zapoznaje się ze służbą wojskową oraz pracą innych służb mundurowych, rozwija sprawność fizyczną, przygotowując się do testów sprawnościowych na wyższe uczelnie wojskowe, przygotowuje się do podjęcia pracy w wojsku, straży pożarnej, straży granicznej.

Uczniowie klasy wojskowej biorą udział w obozach szkoleniowo-kondycyjnych oraz regularnych wycieczkach programowych do Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i innych instytucji związanych z pracą w służbach mundurowych, z którymi szkoła współpracuje.

REKRUTACJA 2019/2020