Klasa policyjna

Uczniowie tej klasy oprócz przedmiotów ogólnokształcących poznają taktyki zapobiegania przestępczości, podstawy prawa karnego i procesowego; działania z zakresu kryminalistyki, kryminologii i wiktymologii; zadania i obowiązki policji oraz zasady prewencji ruchu drogowego. Ponadto podczas zajęć w tej klasie uczniowie nabywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, podstaw samoobrony oraz wiadomości związanych z zasadami funkcjonowania innych służb mundurowych.

Dlaczego wybrać taką klasę?

Uczeń klasy policyjnej zostaje przygotowany do zdania egzaminu maturalnego oraz zapoznaje się z tajnikami służby w policji i innych resortach mundurowych, rozwija sprawność fizyczną, przygotowując się do testów sprawnościowych na wyższe uczelnie policyjne, nabywa umiejętności, pozwalające na kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach o kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego i administracji publicznej, przygotowuje się do podjęcia służby w policji, pracy w straży miejskiej, biurach detektywistycznych, ochronie.

Uczniowie klasy policyjnej biorą udział w obozach szkoleniowo-kondycyjnych oraz regularnych wycieczkach programowych do Komendy Policji w Skierniewicach, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie i innych instytucji związanych z pracą w służbach mundurowych, z którymi szkoła współpracuje.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
 • Język polski
 • Matematyka
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
Przedmioty rozszerzone
 • Język polski
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Historia
Języki obce
 • Język angielski
  oraz jeden do wyboru:
 • język niemiecki
 • język rosyjski
Innowacja pedagogiczna

Bezpieczeństwo publiczne

Skip to content