Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technikum kształcące w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym przygotowuje uczniów do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dające tytuł technika automatyka sterowania ruchem kolejowym. Uczeń tej klasy technikum zostaje przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowanie, diagnozowanie, remontowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym
 • montowanie i eksploatowanie urządzeń zabezpieczania ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych
 • montowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej
 • budowanie i eksploatowanie urządzeń sieci zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym zna podstawowe zasady systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System) i jego części składowych oraz ETCS służący do sygnalizacji kolejowej i automatyzacji prowadzenia pociągów.

Dlaczego wybrać taką klasę?

Trwająca obecnie modernizacja linii kolejowych w Polsce jest ściśle  związana z wprowadzaniem  nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym.  Szybka kolej miejska oraz kolej metropolitalna stwarzają możliwości znalezienia ciekawej pracy. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym to zawód przyszłości w dobie modernizacji linii kolejowych w Polsce.

Klasa technikum transportu kolejowego to KLASA PATRONACKA – patronat nad klasą sprawuje firma PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A, w jednostkach której będą odbywać się wybrane zajęcia. Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość otrzymywać stypendium za wyniki w nauce, a po ukończeniu szkoły otrzymać zatrudnienie w firmie PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
 • Język polski
 • Matematyka
 • Geografia
 • Fizyka
Przedmioty rozszerzone
 • Geografia
 • Fizyka
Języki obce
 • Język angielski
  oraz jeden do wyboru:
 • język niemiecki
 • język rosyjski
Skip to content