Technik automatyk

Technik automatyk – montuje, uruchamia i obsługuje zautomatyzowane urządzenia i instalacje. Przeprowadza przeglądy techniczne, diagnozuje usterki i awarie, dba o konserwację maszyn, a w razie potrzeby dokonuje napraw i remontów. Wystarczy dobrze się rozejrzeć, żeby dostrzec jak wiele jest wokół urządzeń ułatwiających nasze codzienne życie, które dzięki automatykom sprawnie pracują np. myjnie samochodowe, kasy samoobsługowe, maszyny do pakowania i sortowania produktów. Na poziomie inżynierskim automatycy projektują układy sterujące do maszyn przeznaczonych do konkretnych celów.

Automatyka wykorzystywana jest najczęściej w:
liniach montażowych, pakujących, urządzeniach do transportu bliskiego, prasach, robotach;
urządzeniach kontrolno-pomiarowych (czujniki, przetworniki, mierniki, wskaźniki, rejestratory, systemy wizyjne);
urządzeniach wykonawczych (napędy, przepustnice, pompy dozujące i procesowe);
urządzeniach sterujących ( sterowniki PLC, komputery przemysłowe);
oprogramowaniu do kontroli i wizualizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych.
Maszyny i systemy automatyczne zbudowane przez człowieka mają za zadanie zastąpienie go w procesach wy
konywania wielu prostych, nużących i powtarzających się czynności lub pracy w ciężkich warunkach, często stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Dlaczego wybrać taką klasę?

Uczniowie tej klasy będą realizować naukę praktycznych przedmiotów zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy na terenie firmy Topsil Global – lidera na polskim rynku przetwórstwa silikonów. Oferujemy naukę zawodu z elementami programowania sterowników PLC i sterowania maszynami, robotyki i automatyki przemysłowej. Najlepsi uczniowie w trakcie trwania nauki otrzymają stypendium za wyniki w nauce oraz gwarancję zatrudnienia.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
 • Język polski
 • Matematyka
 • Język angielski
 • Fizyka
Przedmioty rozszerzone
 • Matematyka
 • Język angielski
Języki obce
 • Język angielski
  oraz jeden do wyboru:
 • język niemiecki
 • język rosyjski
Skip to content