Klasa kosmetyczna

Uczniowie tej klasy realizują program liceum ogólnokształcącego z rozszerzonymi zagadnieniami głównie z biologii. Oprócz zajęć podstawowych w ciągu dwóch godzin tygodniowo zapoznają się z zagadnieniami z zakresu podstaw anatomii i dermatologii, poznają techniki makijażu i kosmetyki, nabywają umiejętności kreowania wizerunku zarówno w teorii jak i w praktyce. Podczas zajęć praktycznych zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie przeprowadzania zabiegów leczniczych, upiększających oraz różnorodnych technik masażu. Zajęcia te prowadzone są przez specjalistkę z zakresu kosmetologii, właścicielkę salonu kosmetycznego w Skierniewicach. Uczniowie co kilka tygodni uczestniczą w zajęciach praktycznych, odbywających się w salonie kosmetycznym lub pracowni szkolnej, podczas których mogą zarówno obserwować zabiegi pielęgnacyjne i upiększające, jak i doskonalić swoje umiejętności w tym zakresie.

Uzasadnienie wprowadzenia innowacji pedagogicznej.

Popularyzacja zdrowego trybu życia w treściach edukacyjnych oraz obecność tego tematu w mediach przyczyniła się do powstania pomysłu na niniejszą innowację.

Przeprowadzone rozmowy i ankiety w kilku szkołach gimnazjalnych w mieście utwierdziły nas w przekonaniu, że szkoła, w której realizowane będą treści z z zakresu kosmetyki prozdrowotnej cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Poznanie podstawowych zagadnień związanych z profilaktyką zdrowia, kosmetyką leczniczą, pielęgnacyjną oraz masażem zwiększy szanse edukacyjne uczniów na dalsze kształcenie w tym kierunku – zarówno w szkołach policealnych jak i na wyższych uczelniach.

Wniosek nasuwa się jeden – taka szkoła jest potrzebna.

Przedmioty rozszerzone
 • Matematyka
 • Geografia
Języki obce
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język rosyjski

Taka szkoła jest potrzebna!

Dlaczego wybrać taką klasę?

Uczeń klasy kosmetycznej zostaje przygotowany do zdania egzaminu maturalnego, jak również kształtuje postawę prozdrowotną, rozwija wrażenia i doznania estetyczne, opanowuje niezbędne elementy treści i umiejętności z zakresu kosmetyki. Ponadto nabywa wiedzę umożliwiającą kontynuowanie nauki w policealnych szkołach kosmetycznych i na uczelniach o kierunkach kosmetycznych, przygotowuje się do pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, SPA.

Uczniowie w klasie kosmetycznej regularnie uczestniczą w wykładach i warsztatach tematycznie związanych z ich profilem w skierniewickiej PWZS. Uczelnia wspiera projekty szkolne związane z promowaniem zdrowego stylu życia.

Ogólne założenia

Innowacja wymaga dodatkowych 2. godzin tygodniowo w cyklu trzyletnim z przeznaczeniem na realizację bloków tematycznych:

 • kosmetyka pielęgnacyjna
 • kosmetyka lecznicza
 • kosmetyka upiększająca
 • zajęcia z wykorzystaniem nabytej wiedzy
 • zajęcia z programu kosmetyki realizowane będą w szkole (2 godziny tygodniowo) oraz w gabinetach kosmetycznych (zajęcia całodzienne raz w roku) oraz wyjazd studyjny – 1 dniowy – w trzecim roku nauki – do ośrodka SPA.

Cele i treści wdrażanej innowacji

 • kształtowanie postawy prozdrowotnej
 • opanowanie niezbędnych elementów treści i umiejętności z zakresu kosmetyki
 • przygotowanie do kontynuowania nauki w policealnych szkołach kosmetycznych i na uczeniach o kierunkach kosmetycznych
 • kształtowanie aktywnej, otwarte i tolerancyjnej postawy
 • rozwijanie umiejętności współpracy

Planowane metody pracy z uczniem

Metody nauczania są dostosowane do różnych typów zajęć, prowadzonych zarówno w szkole, jak i poza szkołą. Wśród stosowanych metod znajdą się:

 • metody asymilacji wiedzy: pogadanka, dyskusja, wykład, praca z podręcznikiem
 • metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy: sytuacyjna, nowych pomysłów, inscenizacji, gry dydaktyczne
 • metody motoryczne: pokaz, ćwiczenia, instruktaż
 • metoda waloryzacyjna: inspiracyjna.
Planowane formy pracy:
 • masaż dłoni
 • ćwiczenia w wypełnianiu karty klienta
 • ćwiczenia w wykonaniu makijażu
 • ćwiczenia praktyczne w gabinecie kosmetycznym

REKRUTACJA 2019/2020