Informator o projekcie

We wrześniu 2018 roku rozpoczęliśmy w szkole realizację projektu „Doświadczeni technicy”.

Projekt jest współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.

Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi:        1.112.228,82 PLN

Całkowita wartość projektu:            1.235.809,80 PLN

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 4, dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli, doposażenie pracowni i warsztatów, realizacja doradztwa zawodowego, staży zawodowych oraz dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów. Wszystkie działania projektowe oraz współpraca z lokalnymi pracodawcami mają na celu poprawę zdolności do zatrudnienia absolwentów ZS Nr 4.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i nauczyciele ZS Nr 4. Projekt skierowany jest do 174 uczniów klas I-IV technikum, kształcących się w kierunkach: technik spedytor (59 UP), technik grafiki i poligrafii cyfrowej(50 UP), technik transportu kolejowego(32 UP) i technik sterowania ruchem kolejowym (33 UP).

Uczniowie Technikum Transportu Kolejowego lub Technikum Automatyki Sterowania Ruchem Kolejowym będą mogli wziąć udział w następujących działaniach:

  • kurs kwalifikacyjny SEP (zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych) (od 18 roku życia)
  • szkolenie z Systemu sterowania ruchem kolejowym.

Uczniowie Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej będą mogli wziąć udział w:

  • zajęciach specjalistycznych z zakresu ECDL (zakończone uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych)
  • zajęciach specjalistycznych z zakresu poligrafii w marketingu.

Uczniowie Technikum Spedycyjnego będą mogli wziąć udział w:

  • kursie rozszerzonym na operatora wózków widłowych, łącznie z wymianą butli gazowych (od 18 roku życia)
  • kursie na prawo jazdy kat. B, zakończone egzaminem i wydaniem prawa jazdy kategorii B (od 18 roku życia)
  • kursie na prawo jazdy kat C, zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu kwalifikacji wstępnej rozszerzonej (od 18 roku życia)
  • zajęciach specjalistycznych z zakresu obsługi celnej przedsiębiorstw.

Wszyscy uczestnicy projektu odbędą miesięczne, wakacyjne, płatne staże zawodowe oraz indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym.

Ponadto Fundusze otrzymane w ramach dofinansowania projektu przeznaczone zostaną także na doposażenie pracowni spedycyjnej, wyposażenie pracowni dla obu zawodów kolejowych w nowoczesny sprzęt komputerowy, wyposażenie pracowni elektrycznej, wyposażenie pracowni automatyki i elektroniki (m.in. w symulator stanowiska pracy dyżurnego ruchu), oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych.

Plakat informujący o projekcie „Doświadczeni technicy”

Skip to content