Informator o projekcie

Nauka, praktyka, zawód, praca

Z początkiem września w Zespole Szkół Nr 4 rozpoczęła się realizacja projektu „Nauka, praktyka, zawód, praca” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2010, Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.

Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi: 885 808,37 PLN.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 4, dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, wzrost kompetencji zawodowych  nauczycieli, doposażenie pracowni i warsztatów, realizacja doradztwa zawodowego, staży zawodowych oraz dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów. Wszystkie działania projektowe oraz współpraca z lokalnymi pracodawcami mają na celu poprawę zdolności do zatrudnienia absolwentów ZS Nr 4.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i nauczyciele ZS Nr 4. Projekt skierowany jest do 102 uczniów klas I-IV technikum, kształcących się w kierunkach Technik spedytor (48 uczniów) i Technik cyfrowych procesów graficznych (54 uczniów) oraz 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Uczniowie kształcący się w kierunku Technik spedytor będą mogli wziąć udział w następujących działaniach:

  • miesięczny staż zawodowy w czasie wakacji  2017 r. lub 2018 r. –  za staż każdy uczestnik projektu otrzyma stypendium 1800 zł
  • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym,
  • Wirtualne laboratorium spedycyjne – symulacja prowadzenia firmy spedycyjno-transportowej z wykorzystaniem specjalistycznego programu komputerowego,
  • kurs „Wózki widłowe” *zakończony egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji  i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu,
  • kurs na prawo jazdy kat. B* zakończony egzaminem,
  • kurs kompetencji zawodowych CPC – przewoźnik drogowy*, zakończony egzaminem państwowym i  uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do prowadzenia własnej firmy transportowej.

Uczniowie kształcący się w kierunku Technik Cyfrowych Procesów Graficznych będą mogli wziąć udział w następujących działaniach:

  • miesięczny staż zawodowy w czasie wakacji  2017r. lub 2018r.– za staż każdy uczestnik projektu otrzyma stypendium,
  • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym,
  • zajęcia specjalistyczne z zakresu DTP (grafika komputerowa) – Program obejmuje 3 moduły: I – grafika rastrowa (Adobe Photoshop), II – grafika wektorowa (Adobe Ilustrator), III – przygotowanie materiałów do druku,
  • zajęcia z zakresu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) – Program ECDL Base  obejmuje 4 moduły: Podstawy pracy z komputerem, Praca w sieci, Przetwarzanie tekstów, Arkusze kalkulacyjne. Program ECDL Standard obejmuje 3 moduły: Grafika Menadżerska, Edycja obrazów, Zarządzanie projektami. Każdy z modułów zakończy się egzaminem w Ośrodku Certyfikacyjnym.

Fundusze otrzymane w ramach dofinansowania projektu przeznaczone będą także na zakup podręczników do nauki obu zawodów, prenumeratę czasopism fachowych, wyposażenie pracowni spedycyjnej i pracowni grafiki komputerowej, organizację na terenie szkoły Ośrodka Doradztwa Zawodowego oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach i studiach podyplomowych.

* działania skierowane do osób pełnoletnich, szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu.

Godło Polski

Kalendarz wpisów

luty 2024
PWŚCPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 

Imieniny

Skip to content