Technik logistyk

Technikum kształcące w zawodzie technik logistyk przygotowuje uczniów do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dające tytuł technika logistyka. Uczeń w tej klasie poznaje podstawy spedycji, transportu i logistyki oraz prawa transportowego, zdobywa wiedzę w zakresie środków transportu, rachunkowości i statystyki oraz ubezpieczeń ładunków, uczy się marketingu i sztuki negocjacji w spedycji, nabywa umiejętności w zakresie zarządzania działalnością spedycyjną, wykorzystania technik informatycznych w rachunkowości, technik biurowych oraz języka obcego dla logistyka.

Dlaczego wybrać taką klasę?

Uczeń pobierający naukę w technikum o profilu logistyk przygotowuje się do pracy w charakterze specjalisty ds. spedycji krajowej i międzynarodowej, transportu morskiego, lotniczego, kolejowego, kierownika punktu ładunkowego, dyspozytora ładunkowego, specjalisty ekspedytora ds. obsługi punktu eksploatacji.

Uczniowie klasy technikum odbywają praktyki zawodowe w firmach i zakładach pracy związanych z ich profilem nauczania. Uczestniczą również w wycieczkach programowych do firm spedycyjnych, logistycznych oraz terminali cargo.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
 • Język polski
 • Matematyka
 • Geografia
 • Język angielski
Przedmioty rozszerzone
 • Język angielski
 • Geografia
Języki obce
 • Język angielski
  oraz jeden do wyboru:
 • język niemiecki
 • język rosyjski
Skip to content