Technik transportu kolejowego

Technikum kształcące w zawodzie technik transportu kolejowego przygotowuje uczniów do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dające tytuł technika transportu kolejowego. Uczeń tej klasy technikum zostaje przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu; obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności; nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej; planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzania taborem kolejowym; przygotowania do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób; zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów.

Dlaczego wybrać taką klasę?

Absolwent technikum transportu kolejowego może pracować na stanowiskach związanych z organizacją ruchu kolejowego, bezpiecznym prowadzeniem pociągów na stacjach i przyległych szlakach oraz planowaniem i realizacją przewozów kolejowych. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnieniem u licznych przewoźników kolejowych.

Klasa technikum transportu kolejowego to KLASA PATRONACKA – patronat nad klasą sprawuje firma PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A, w jednostkach której będą odbywać się wybrane zajęcia. Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość otrzymywać stypendium za wyniki w nauce, a po ukończeniu szkoły otrzymać zatrudnienie w firmie PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A. Najlepsi uczniowie w trakcie trwania nauki otrzymają stypendium za wyniki w nauce oraz gwarancję zatrudnienia.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
 • Język polski
 • Matematyka
 • Geografia
 • Język angielski
Przedmioty rozszerzone
 • Język angielski
 • Geografia
Języki obce
 • Język angielski
  oraz jeden do wyboru:
 • język niemiecki
 • język rosyjski
Skip to content