Projekt „Doświadczeni Technicy”

Projekt „Doświadczeni Technicy”

Informacja dotycząca firm, które złożyły oferty na dostarczenie wyposażenia dla pracowni Technik Transportu Kolejowego w Zespole Szkół nr 4…