Informacja dotycząca firm, które złożyły oferty na dostarczenie wyposażenia dla pracowni Technik Transportu Kolejowego w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach w ramach projektu: „Doświadczeni Technicy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oferta na zakup komputerów

 

Skip to content