Organizacja egzaminu zawodowego czerwiec 2024

Informator o egzaminie zawodowym – formuła 2019

Informator o egzaminie zawodowym

Listy zdających czerwiec 2024

Część pisemna na komputerach. Egzaminy w sali nr 11

Część praktyczna

Legenda

TTK - Technik transportu kolejowego

Kwalifikacje:

TKO.07 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

TKO.08 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

TASRK - Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Kwalifikacje:

TKO.02 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

TL - Technik Logistyk

Kwalifikacje:

SPL.01 Obsługa magazynów

SPL.04 Organizacja transportu

TGiPC - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Kwalifikacje:

PGF.04  Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Skip to content