Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technikum kształcące w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje uczniów do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dające tytuł technika grafiki i poligrafii cyfrowej. Uczeń w tej klasie poznaje obsługę nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D i 3D, uczy się projektowania, redagowania publikacji i druków, składu i przygotowania do druku, zapoznaje się z technologią procesów cyfrowych i procesów reprodukcyjnych, nabywa umiejętność projektowania witryn www, tworzenia prezentacji multimedialnych (filmów, zdjęć), poznaje użytkowanie urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych.

Dlaczego wybrać taką klasę?

Technikum grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje uczniów do podjęcia pracy w przemyśle poligraficznym, wydawnictwach, drukarniach, agencjach reklamowych.

Uczniowie klasy technikum odbywają praktyki zawodowe w firmach i zakładach pracy związanych z ich profilem nauczania. Uczestniczą również w wycieczkach programowych i uczestniczą w warsztatach i wykładach na Politechnice Łódzkiej, z którą szkoła współpracuje.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
 • Język polski
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Język angielski
Przedmioty rozszerzone
 • Matematyka
 • Język angielski
Języki obce
 • Język angielski
  oraz jeden do wyboru:
 • język niemiecki
 • język rosyjski
Skip to content