STAŻE ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Komunikat nr 5_04.08.2020 r.

Informacja dotycząca stażu dla klas kolejowych

Staże zawodowe dla kierunków kolejowych w sierpniu nie odbędą się. O nowych informacjach w tej sprawie będziemy Was informować na bieżąco.

Darosław Sadowski – Dyrektor ZS Nr 4

Andrzej Popiński – Kierownik Szkolenia Praktycznego ZS Nr 4

Komunikat nr 4_31.07.2020 r.

Informacja dotycząca stażu dla klas kolejowych

Ostateczna decyzja w sprawie organizacji staży zawodowych dla klas o profilu kolejowym będzie podjęta 4 sierpnia. Proszę śledzić najnowsze wiadomości. Gdyby decyzja była pozytywna to spotkanie organizacyjne odbędzie się 5 sierpnia 2020 r. Szczegółowy harmonogram godzinny podamy po ogłoszeniu decyzji.

Darosław Sadowski – Dyrektor ZS Nr 4

Andrzej Popiński – Kierownik Szkolenia Praktycznego ZS Nr 4

Komunikat nr 3_28.06.2020 r.

Informacja dotycząca spotkania w dniu 29.06.2020 r.

Podpisywanie umów:

  1. Uczniowie pełnoletni podpisują umowę samodzielnie.
  2. W przypadku uczniów niepełnoletnich są dwie opcje:
    • uczeń przychodzi na spotkanie z opiekunem prawnym i podpisanie umowy załatwiamy w dniu spotkania,
    • uczeń zabiera wszystkie 3 egzemplarze umowy do domu, rodzic podpisuje a najpóźniej do czwartku zwraca umowy do szkoły.

Niestety nie wszyscy uczniowie stosują się do wysyłanych komunikatów i w związku z tym nie będzie można wydrukować umowy, jeśli uczeń nie dostarczył nr konta bankowego oraz informacji kto jest jego właścicielem.

Uczeń nie będzie mógł podjąć stażu jeśli umowa trójstronna nie będzie podpisana.

Darosław Sadowski – Dyrektor ZS Nr 4

Andrzej Popiński – Kierownik Szkolenia Praktycznego ZS Nr 4

Komunikat nr 2_26.06.2020 r.

 

Informacja dotycząca staży zawodowych dla Spedytorów i Grafików

W poniedziałek 29.06.2020 r. na Sali gimnastycznej ZS Nr 4 odbędą się spotkania z uczniami, którzy będą odbywać staże zawodowe w miesiącu lipcu i sierpniu 2020 roku.

Harmonogram spotkań:

– godz. 12.30            –           spedytorzy – klasy 1 acT i 3 aeT

– godz. 13.30            –           graficy – klasy 1 bT

– godz. 14.30            –           graficy – klasy 1 Tb i 2bT

Podczas spotkania uczniowie:

– sprawdzą poprawność danych oraz numer rachunku bankowego i podpiszą umowę o staż zawodowy,

– odbiorą dziennik stażu oraz listę obecności na stażu

– otrzymają szczegółowe informacje dotyczące odbywania stażu.

Uczniowie, którzy:

– nie dostarczyli numeru rachunku bankowego – przesyłają ten numer niezwłocznie na adres: a.popinski@zs4skierniewice.pl

– nie dostarczyli zaświadczenia o ubezpieczeniu – dostarczają je w dniu spotkania.

OBECNOŚĆ NA SPOTKANIU JEST OBOWIĄZKOWA.

Darosław Sadowski – Dyrektor ZS Nr 4

Andrzej Popiński – Kierownik Szkolenia Praktycznego ZS Nr 4

Komunikat nr 1_23.06.2020 r.

 

Informacja dotycząca staży zawodowych dla techników transportu kolejowego i automatyków sterowania ruchem kolejowym

Staże zawodowe dla uczniów kierunków:

– technik transportu kolejowego

– technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
nie będą się odbywać w miesiącu lipcu 2020 roku.

Staże najprawdopodobniej  odbędą się w sierpniu 2020 roku, jest to uzależnione od decyzji Zarządu Polskich Linii kolejowych PKP.

Będziemy informować Was o terminach stażu poprzez dziennik elektroniczny oraz stronę internetową szkoły https://zs4skierniewice.pl/ jak tylko będą one ustalone
z PKP PLK.

Darosław Sadowski – Dyrektor ZS Nr 4

Andrzej Popiński – Kierownik Szkolenia Praktycznego ZS Nr 4

Masz pytanie. Napisz

RODO (Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych obowiązujące od 25 maja 2018 r.)

15 + 15 =

Skip to content