W tym roku przypada 15 rocznica wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej. Z tej okazji w dniu 1 maja (środa) br. przed budynkiem SSM II Stopnia (ul. Prymasowska 6) o godzinie 12.00 odbędzie się wspólne śpiewanie Hymnu Unii Europejskiej (Ody do radości).

Serdecznie zapraszamy dzieci, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi do wzięcia udziału we wspólnym śpiewaniu.

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content