Informacja o strajku w ZS nr 4 w Skierniewicach

Informacja o strajku w ZS nr 4 w Skierniewicach

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego w szkole referendum strajkowego ponad 90% pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze opowiedziało się za przystąpieniem do strajku…

REKRUTACJA 2019/2020