Informacja dla ucznia

Informacja dla ucznia

Informacja dla ucznia
w sprawie organizacji kształcenia na odległość w okresie 25 marca – 10 kwietnia 2020 r….