Informacja dla ucznia w sprawie organizacji kształcenia na odległość w okresie 25 marca – 10 kwietnia 2020r.

Drodzy uczniowie

 • W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.
 • Do realizacji kształcenia na odległość w Zespole Szkół Nr 4 w Skierniewicach mogą być wykorzystywane:
 • e-dziennik VULCAN
 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna – e-podręczniki.pl
 • komunikatory internetowe: Messenger, Skype, WhatsApp
 • poczta elektroniczna,
 • materiały zamieszczane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
 • materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 • Inne, zgłoszone wcześniej Dyrektorowi szkoły.
 • Nauczyciele będą prowadzić kształcenie na odległość zgodnie z tygodniowym planem lekcji, wykorzystując również posiadane przez uczniów podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań.
 • Uczeń może kontaktować się/konsultować z nauczycielem w celu uzyskania pomocy lub dodatkowych informacji poprzez:
  • e-dziennik,
  • e-mail,
  • komunikator internetowy
 • Uczeń może kontaktować się/konsultować z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym i doradcą zawodowym i bibliotekarzem.
 • Zdalna praca uczniów będzie monitorowana i oceniana.

Życzę Wam dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie.

Darosław Sadowski

Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 4
w Skierniewicach

Skip to content