Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

Informujemy, że w dniu 5 lutego 2020 r. odbędą się zebrania z rodzicami. Zebrania podzielone są na dwie tury:

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

Informujemy, że jutro (13 listopada) odbędą się zebrania z rodzicami. Zebrania podzielone są na dwie tury:

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

Informujemy, że jutro (10 września) odbędą się zebrania z rodzicami. Zebrania podzielone są na dwie tury:

Zebrania z rodzicami

Zebranie z rodzicami

Informujemy iż najbliższe zebranie z rodzicami odbędzie się …. ….

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content