Wkraczamy w decydującą fazę Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice Od 6 do 17 września głosujemy na maksymalnie dwa projekty ogólnomiejskie i również tak samo na projekty lokalne. 24 września nastąpi przeliczenie głosów i przedstawienie wyników głosowania.

Dyrekcja, nauczyciele Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach zwracają się z prośbą do rodziców oraz uczniów zamieszkałych na terenie miasta Skierniewic o zagłosowanie na projekt lokalny nr 22: “Rozbudowa bazy sportowej na terenie Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach”. W/w projekt pozwoli na dużo lepszy rozwój sportowy wszystkich uczniów i większą dostępność do sprzętu sportowego.

Za każdy oddany głos bardzo dziękujemy.

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content