W panelu po prawej stronie jest do pobrania załącznik nr 1 – deklaracja wstępna. Osoby zainteresowane wyjazdem na praktyki zawodowe do Grecji muszą do piątku włącznie, do godz. 12.00 złożyć w sekretariacie dokument podpisany przez ucznia oraz prawnego opiekuna. Dokument można pobrać w sekretariacie szkoły.
Jednocześnie zaznaczam, że niezłożenie dokumentu we wskazanym terminie automatycznie eliminuje ucznia z procesu rekrutacyjnego.

Skip to content