• 14.10.2020 r. (środa)
  • 02.11.2020 r. (poniedziałek)

są dniami  wolnymi od zajęć dydaktycznych, W tych dniach uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Darosław Sadowski
Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 4
w Skierniewicach

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content