Informacja dotycząca firn, które złożyły oferty na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B dla uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach w ramach projektu: „Doświadczeni Technicy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Skip to content