21 marca br. Na terenie ZS 4 odbył się Dzień Otwarty. Ta coroczna impreza, w którą zaangażowana jest cała społeczność szkolna, stała się okazją do zaprezentowania projektu „Nauka, praktyka, zawód, praca” zwiedzającym naszą szkołę. Uczniowie klas technikum cyfrowych procesów graficznych, którzy są uczestnikami projektu przygotowali plakaty promocyjne. Na stoisku klas technikum spedycyjnego i technikum cyfrowych ;procesów graficznych goście otrzymywali ulotki informujące o projekcie. Można było również zwiedzić pracownie, w których realizowane są działania projektowe i porozmawiać z prowadzącymi zajęcia.

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content