Projekt „Nauka, praktyka, zawód, prac” obejmuje m.in. zajęcia specjalistyczne dla uczniów technikum cyfrowych procesów graficznych przygotowujące do egzaminu na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. W ramach 100 godzinnego kursu uczestnicy projektu realizują zajęcia w zakresie podstaw pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstu, pracę z arkuszami kalkulacyjnymi, grafikę menadżerską i prezentacyjną, edycję obrazów i zarządzanie projektami. Zajęcia odbywają się w grupach. Harmonogram zajęć i podział na grupy znajduje się w zakładce Graficy. Każdy z siedmiu modułów kończy się egzaminem w Ośrodku Certyfikacyjnym. W ramach projektu dla każdego uczestnika zakupiono m.in. zestaw 7 podręczników mających ułatwić przygotowanie się do egzaminu.

Skip to content