Projekt „Nauka, praktyka, zawód, prac” obejmuje m.in. zajęcia specjalistyczne dla uczniów technikum cyfrowych procesów graficznych przygotowujące do egzaminu na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. W ramach 100 godzinnego kursu uczestnicy projektu realizują zajęcia w zakresie podstaw pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstu, pracę z arkuszami kalkulacyjnymi, grafikę menadżerską i prezentacyjną, edycję obrazów i zarządzanie projektami. Zajęcia odbywają się w grupach. Harmonogram zajęć i podział na grupy znajduje się w zakładce Graficy. Każdy z siedmiu modułów kończy się egzaminem w Ośrodku Certyfikacyjnym. W ramach projektu dla każdego uczestnika zakupiono m.in. zestaw 7 podręczników mających ułatwić przygotowanie się do egzaminu.

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content