Uczniowie,którzy w tym roku szkolnym przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zapraszam do śledzenia podstrony https://zs4skierniewice.pl/uczniowie/egzamin-zawodowy gdzie znajdziecie informacje  związane z egzaminem, m.in.: dostosowania, harmonogramy i ważne daty.

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content