Informuję, że egzaminy poprawkowe z:

  1. języka polskiego,
  2. języka angielskiego,
  3. matematyki
  4. podstaw projektowania graficznego

odbędą się 25 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00.

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content