Od roku szkolnego 2017/2018 Zespół Szkół nr 4 w Skierniewicach poszerza swoją ofertę edukacyjną o trzy nowe klasy technikalne, które  zostały objęte patronatem Polskich Linii Kolejowych PKP oraz dobrze prosperujących lokalnych przedsiębiorstw. Patronat nad Technikum Technologii Żywności będzie sprawował Hortex, a  Technikum  Procesów Introligatorskich zaopiekuje się firma UDS „Universal Display Solutions” w Nowym Kawęczynie. W ramach tzw. nauczania  dualnego,  łączącego  praktykę z nauką teoretyczną,  uczniowie będą mogli odbyć praktyki na terenie tych zakładów. Współpraca ta przewiduje również stypendia za wyniki w nauce, a także zatrudnienie dla absolwentów.  Aby przybliżyć młodzieży specyfikę proponowanych zawodów, kwalifikacje oraz późniejsze możliwości zatrudnienia Zespół Szkół nr 4 zorganizował dla uczniów  skierniewickich  gimnazjów wycieczki do wspomnianych zakładów pracy.  Uczestniczyli w nich uczniowie następujących szkół: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 oraz  Gimnazjum Zespołu Szkół Integracyjnych. 18 maja młodzież odwiedziła Hortex , a następnego dnia – firmę UDS  w Nowym Kawęczynie. Mieli oni okazję zapoznać się z profilem produkcji, nowoczesnym parkiem maszyn oraz  rzeczywistymi  warunkami  pracy. Mamy nadzieję, że skoordynowane działania każdej ze stron pozwolą niebawem cieszyć się wzajemnym sukcesem.

Jednocześnie Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne ZS nr 4 w Skierniewicach dziękują Gimnazjalistom za zainteresowanie oraz poświęcony czas.

Skip to content