Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć w dniach 02.09 – 04.09.2020 r.

  1. 8.10 – 8.55
  2. 9.05 – 9.50
  3. 10.00 – 10.45
  4. 10.55 – 11.40
  5. 11.50 – 12.35
  6. 12.55 – 13.40
  7. 13.50 – 14.40
  8. 14.50 – 15.30
  9. 15.40 – 16.25
  10. 16.35 – 17.20

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content