Informacja dotycząca firm, które złożyły oferty na świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej organizowanej w ramach projektu nr 2020-1-PL01-KA102-080771 pt. „Europejskie praktyki kluczem do kariery” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, którego  beneficjentem  jest  Fundacja  Rozwoju  Systemu  Edukacji  i  na  której zlecenie działa Zamawiający w Paralia Panteleimonos, 600 65, Grecja.

 

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content