Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna w szkołach program szczepień po wakacjach wg poniższego harmonogramu.

  • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
  • II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
  • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.

W związku z powyższym przygotowany został pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. Informacje przygotowane przez MEiN zostaną przekazane szkołom i placówkom za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

Prosimy rodziców oraz uczniów o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi w poniższych załącznikach

List Ministra Zdrowia

Informacja dla szkół i placówek

Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek

Rekomendacje dla rodziców

Deklaracja na szczepienie

Kwestionariusz wstępnego wywiadu

Skip to content