Drodzy Rodzice!

W nawiązaniu do rekomendacji MEN informuję:
1. W szkole prowadzone są rozmowy  z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
2. Zostały wywieszone  w widocznym miejscu w szkole instrukcje dotyczącą mycia rąk.
3. Apeluję do Państwa , by nie posyłali Państwo przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.
4. Chorzy nauczyciele i inni pracownicy nie będą przystępowali do pracy.
5. Informuję,  że jeśli nie doszło do  kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
6. Informuję, że jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy  bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
7. Informuję, że  na bieżąco monitorujemy komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Podaję kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Skierniewicach
Telefon alarmowy
+48 509 425 343
Tylko w sytuacjach KRYZYSOWYCH, poza godzinami urzędowania
46 833-46-00 – Centrala
46 833-30-21 – FAX
46 833-30-21 – Sekretariat
W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach

Darosław Sadowski

Skip to content