W dniu 18 listopada br. w Kinoteatrze Polonez w Skierniewicach odbyła się konferencja pod hasłem „Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi – dotacje na edukację”. Konferencja miała na celu zachęcenie potencjalnych beneficjentów do aplikowania o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i przedstawienie oferty aktualnych konkursów. Stała się także okazją do zaprezentowania doświadczeń beneficjentów, którzy w poprzednich perspektywach finansowych realizowali projekty dofinansowane ze środków europejskich, jak również do przedstawienia projektów, które realizowane są już w ramach perspektywy 2014-2020.

W ramach panelu dyskusyjnego dyrektor Darosław Sadowski przedstawił projekty, które w latach 2011-2015 zrealizowane zostały w naszej szkole dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, programów Comenius i Leonardo da Vinci oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zaprezentowany został także projekt „Nauka, praktyka, zawód, praca” realizowany na terenie szkoły od września 2016r. Środki na realizację projektu pozyskano z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020 (Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe) w kwocie 885 808,37 PLN.

Skip to content