Dyrektor ZS nr 4 w Skierniewicach publikuje listy uczniów przyjętych do Technikum oraz Liceum:

TECHNIKUM

  1. Technik transportu kolejowego 1Tc [pobierz]
  2. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 1Td [pobierz]
  3. Technik logistyk 1Ta [pobierz]
  4. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 1Tb [pobierz]

LICEUM

  1. Liceum klasa wojskowa 1La [pobierz]
  2. Liceum klasa policyjna 1Lb [pobierz]
  3. Liceum klasa kosmetyczna 1Lc [pobierz]

Skip to content