Dyrektor ZS nr 4 w Skierniewicach publikuje listy uczniów przyjętych do Technikum oraz Liceum:

TECHNIKUM

  1. Technik transportu kolejowego 1Tc [pobierz]
  2. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 1Td [pobierz]
  3. Technik logistyk 1Ta [pobierz]
  4. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 1Tb [pobierz]

LICEUM

  1. Liceum klasa wojskowa 1La [pobierz]
  2. Liceum klasa policyjna 1Lb [pobierz]
  3. Liceum klasa kosmetyczna 1Lc [pobierz]

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content