Dzień Otwarty w Zespole Szkół Nr 4 w Skierniewicach przewidziany na 29 kwietnia 2019 r. zostaje odwołany. Poinformujemy Państwa o nowym terminie.

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content