OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

nazwa zamówienia – świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej organizowanej w ramach projektu nr 2020-1-PL01-KA102-080771 pt. „Europejskie praktyki kluczem do kariery” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i na której zlecenie działa Zamawiający w Paralia Panteleimonos, 600 65, Grecja.

Pobierz treść ogłoszenia:

Skip to content