❗️Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. o godzinie 13.00 na sali gimnastycznej.

❗️Uczniowie zanim odbiorą świadectwo ukończenia szkoły zobowiązani są do rozliczenia się z tzw. karty obiegowej (książki z biblioteki, sprzęt sportowy, klucz do szafki itp.). Formularz karty obiegowej można odebrać w sekretariacie.

❗️Po zakończeniu roku szkolnego odbędzie się spotkanie z Dyrektorem szkoły w sprawie procedur obowiązujących podczas egzaminu maturalnego.

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content