Od kilku lat nasza szkoła stawia na rozwój kształcenia zawodowego. Dziś oficjalnie oddano do użytku dwie sale, które posłużą do nauki dwóch kierunków “kolejowych”. Technik transportu kolejowego i technik automatyk sterowania ruchem kolejowym to dwa kierunki, które kształcą uczniów w nowoczesnych pracowniach oddających realne warunki pracy. Sale w których mogą zdobywać praktyczną wiedzę w pełni odpowiadają warunkom jakie spotkają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Dzięki dofinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez udział w projekcie „Doświadczeni technicy” udało się sfinansować zakup symulatora ruchu kolejowego będącego pomocą dydaktyczną przygotowującą przyszłych kolejarzy do pracy w rzeczywistych warunkach pracy oraz wyposażyć w sprzęt elektroniczny pracownię automatyki i sterowania ruchem kolejowym.
Warte podkreślenia i przypomnienia, że kierunki “kolejowe” to klasy patronackie – patronat nad nimi sprawuje firma PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dzięki współpracy firma zobowiązała się do realizacji zajęć praktycznych. Ponad to, uczniowie tych klas mają możliwość otrzymywać stypendium za wyniki w nauce, a po ukończeniu szkoły otrzymać zatrudnienie w firmie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Inwestycje w nowoczesne pracownie oraz szansa pewnego zatrudnienia sprawia, że oba kierunki “kolejowe” są bardzo popularne, czego potwierdzeniem jest niesłabnące zainteresowanie naborem do tych klas.

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content