W dniach 6 – 19 września planowany jest wyjazd uczniów na praktyki zagraniczne w ramach projektu unijnego “Europejskie praktyki – drogą do sukcesu”. W związku z tym w dniu 14 sierpnia o godz. 17 zaplanowane jest spotkanie organizacyjne z dyrekcją szkoły oraz opiekunem projektu z ramienia organizatora.
Podczas spotkania omówiony zostanie wyjazd uczniów w oparciu o najnowsze obostrzenia COVID-19 w Polsce i Grecji. Po prezentacji będzie można zadać nurtujące Państwa pytania i dopiero wówczas podejmiecie Państwo ostateczną decyzję co do wyjazdu Waszego dziecka.
Z uwagi na obecną sytuację prosimy o przyjście dziecka z jednym opiekunem. Bardzo ważne: na spotkanie przychodzimy obowiązkowo w maseczkach.

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content