Informacja dotycząca firm, które złożyły oferty na dostarczenie narzędzi, przyrządów, urządzeń, składających się na wyposażenie pracowni dla Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach w ramach projektu: „Doświadczeni Technicy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Skip to content