Informacja dotycząca firm, które złożyły oferty na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Kurs operatora wózków widłowych rozszerzony o wymianę butli gazowej dla uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach w ramach projektu: ,,Doświadczeni Technicy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa   Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content