Informacja dotycząca firm, które złożyły oferty na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Kurs operatora wózków widłowych rozszerzony o wymianę butli gazowej dla uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach w ramach projektu: ,,Doświadczeni Technicy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa   Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Skip to content