Informacja dotycząca firm, które złożyły oferty na dostawę urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych, pakietów oprogramowania komputerowego składających się na wyposażenie Pracowni spedycji, Pracowni poligraficznych procesów przygotowawczych, Pracowni dróg i taboru kolejowego, Pracowni sterowania ruchem kolejowym, Pracowni elektrycznej w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach w ramach projektu: „Doświadczeni Technicy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oferta na zakup komputerów

 

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content