Informacja dotycząca firm, które złożyły oferty na dostawę urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych, pakietów oprogramowania komputerowego składających się na wyposażenie Pracowni spedycji, Pracowni poligraficznych procesów przygotowawczych, Pracowni dróg i taboru kolejowego, Pracowni sterowania ruchem kolejowym, Pracowni elektrycznej w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach w ramach projektu: „Doświadczeni Technicy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oferta na zakup komputerów

 

Skip to content