W dniu 12 marca br. na Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach odbyła się XVII edycja targów edukacyjnych pod hasłem: Targi Kariery -Szkoła dla gimnazjalisty. Organizatorem imprezy jest Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Skierniewicach. W ramach tej corocznej imprezy szkoły z terenu miasta i powiatu skierniewickiego przedstawiają swoją ofertę edukacyjną na nadchodzący rok szkolny uczniom kończącym gimnazja. Stoisko Zespołu Szkół Nr 4 było jednym z największych na targach i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających targi uczniów, nauczycieli, przedstawicieli władz miasta oraz mediów. Targi stały się doskonałą okazją do przedstawienia dotychczasowych rezultatów oraz promocji projektu „Doświadczeni technicy” wśród potencjalnych kandydatów na uczniów ZS 4. O zadaniach zrealizowanych w ramach projektu informowali uczniowie będący jego uczestnikami oraz specjalista ds. monitoringu, który również był obecny na tej imprezie. Uczniowie klas technikum graficznego realizujący zadania w ramach projektu  prezentowali także swoje umiejętności praktyczne. Ponadto każdy odwiedzający nasze stoisko oprócz ulotki promującej szkołę otrzymywał ulotkę informacyjną nt. realizowanego w ZS 4 projektu.

 

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content