W dniu 6 marca br. na Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach odbyła się kolejna edycja Targów Edukacyjnych pod hasłem: Szkoła dla gimnazjalisty. W ramach tej corocznej imprezy szkoły z terenu miasta i powiatu skierniewickiego przedstawiają swoją ofertę edukacyjną na nadchodzący rok szkolny uczniom kończącym gimnazja. Stoisko Zespołu Szkół Nr 4 było jednym z największych na targach i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających targi uczniów, nauczycieli, przedstawicieli władz miasta oraz mediów. Targi stały się doskonałą okazją do promocji projektu „Nauka, praktyka, zawód, praca”. O realizacji projektu informowali uczniowie będący uczestnikami projektu oraz specjalista ds. monitoringu, który również był obecny na tej imprezie. Ponadto każdy odwiedzający nasze stoisko oprócz ulotki promującej szkołę otrzymywał ulotkę informacyjną nt. realizowanego w ZS 4 projektu. Przygotowano także plakat informujący o działaniach, w których będą mogli wziąć udział potencjalni uczestnicy w roku szkolnym 2017/2018.

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2022 r. e-legitymacji, uczniowie klas pierwszych są zobowiązani do przesłania na adres [email protected] zdjęcia legitymacyjnego (poprosić zakład fotograficzny o wersję cyfrową zdjęcia)
w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia.

W treści e-maila proszę umieścić: Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której będzie uczęszczać.

Skip to content